Yatırım Teşvi̇k Danışmanından İpuçları
Buradasınız: Anasayfa / Blog
25 Şubat 2024, Pazar
Yatırım Teşvik Danışmanından İpuçları
Yatırım Teşvik Danışmanından İpuçları, Yatırım Teşvik Danışmanlığı - Çözümlerimiz, Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu hangi Aşamada Yapılmalıdır?, Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Yatırım Teşvik Danışmanından İpuçları

Yatırım Teşvik Danışmanlığı Tanımı Nedir?


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, yatırım yapmayı planlayan üreticilere yönelik desteklenen bir teşvik programıdır.

 

Türkiye'de dış ticaret açığını küçültmek için;

İthal edilen ara mal ve ürünlerin yerli üretimini artırarak,
Yüksek ve orta düzey teknolojiye sahip yatırımları teşvik ederek teknolojik yenilenmeyi hızlandırarak,
Bölgesel gelişim farklarını minimize ederek daha az gelişmiş illere ve bölgelere yatırım yapılmasını özendirerek,
Kümelenme çalışmalarına destek vererek
Yatırımcıların ve üreticilerin vergisel yüklerini hafifletmek ve vergi istisnaları sunmak amacıyla yasal olarak düzenlenmiştir.

Yatırım teşvik mekanizması, vergi indirimleri gibi avantajlar sunarak çalışır. Nakit hibe şeklinde doğrudan mali destek sağlamaz.

 


Yatırım Teşvik Sistemi Hangi Yasal Düzenlemelere Dayanmaktadır?


Yatırım teşvik uygulamaları, Bakanlar Kurulu'nun kararı ve bu kararın yürütülmesine dair tebliğlerin hükümleri altında desteklenir. “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” isimli 2012/3305 numaralı karar ve buna bağlı olarak çıkarılan 2012/1 numaralı Uygulama Tebliği ile desteklenmektedir.

 

Yatırım Teşvik Belgesi Ne Kadar Süreyle Geçerlidir?


Yatırım teşvik belgesinin geçerlilik süresi genellikle 3 yıldır, ancak gerektiğinde belgenin süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir. Bu süre, sektöre veya yatırımın özelliğine göre farklılık gösterebilmektedir.

 

Yatırım Teşvik Belgesi Almaya Kimler Hak Kazanabilir?


Bireyler, şirketler, sermaye ortaklıkları, gerçek kişi işletmeleri, adi ortaklıklar, iş ortaklıkları, kooperatifler, sınırlı sorumluluk ve tam sorumluluk sahibi kooperatifler, birlikler, dernekler, vakıflar, devlet daireleri ve kurumları, mesleki kuruluşlar, belediyeler ve büyükşehir belediyeleri, belediyelere ait şirketler, yurt dışı firmalarının Türkiye'deki temsilcilikleri yatırım teşvik belgesi başvurusunda bulunabilir.

Doğrudan yabancı yatırımlar, yabancı sermayeli firmalar ve yabancıların Türkiye'de açtıkları işletmeler de Türkiye içinde yapacakları yatırımlar için bu belgeyi talep edebilirler.

 

Yatırım Teşvik Belgesi Başcurusu hangi Aşamada Yapılmalıdır?


Yatırımcı, yatırım yapılacak yerin belirlenmesinin ardından (arsa tahsisi dışında) ve yatırım planı hazırlanmasının hemen sonrasında, yatırım teşvik belgesi alma işlemlerine başlamalıdır.

Bir yatırımın teşvikten yararlanabilmesi için, ilgili harcamaların teşvik belgesinin düzenlendiği tarihten sonra gerçekleşmesi ve faturalandırılması gerekmektedir. Bu sebeple, yatırım harcamalarına başlamadan önce teşvik belgesini edinmeniz önerilir.

 

 

Yatırım Teşvik Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?


2 Temmuz 2018'den itibaren, yeni yatırım teşvik belgesi talepleri ve yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye'de kurulan şirket ve şubelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapacağı bildirimler, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından idare edilen E-TUYS isimli internet tabanlı sistem üzerinden yapılmaktadır.

E-TUYS sistemine erişim, sadece nitelikli elektronik sertifikaya sahip olan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirme başvurusu onaylanmış kişilere mümkündür. Bu yüzden, yatırımcıların başvuru sürecine başlamadan önce yetkilendirme işlemini tamamlamaları zorunludur.

Yatırım Teşvik Belgesi Destekleri Nelerdir?


Genel destekli belgeler İçin;

Katma Değer Vergisi İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti


Bölgesel destekli belgeler İçin;

Katma Değer Vergisi İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Sigorta Primi Desteği (Sadece 6. Bölge için geçerlidir)
Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6. Bölge için geçerlidir)
Faiz Desteği
Yatırım Yeri Tahsisi

 

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın