Ipard Ve Tkdk Kırsal Kalkınma Destek Danışmanlığı
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
IPARD ve TKDK Kırsal Kalkınma Destek Danışmanlığı
IPARD ve TKDK Kırsal Kalkınma Destek Danışmanlığı

Kırsal Kalkınma Destekleri ile  Sürdürülebilir Büyüme ve Gelişim


Kredi Talebi.com, kırsal alanlardaki işletmelerin ve yatırımcıların desteklenmesine yönelik "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP)" hizmetini sunmaktadır. Bu program, tarıma dayalı ekonomik faaliyetleri güçlendirmek, kırsal alandaki yaşam kalitesini artırmak ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek amacıyla tasarlanmıştır. KKYDP kapsamında, kırsal kalkınma projelerine yönelik finansal destek ve hibeler sunuyoruz.

 

KKYDP'nin Avantajları


Finansal Destek ve Hibeler: Kırsal kalkınma projelerinizi hayata geçirmek için gerekli finansal desteği ve hibe imkanlarını sunuyoruz.
Sürdürülebilir Kalkınma: Kırsal alandaki ekonomik ve sosyal gelişimi destekleyerek, bölgesel farklılıkların azaltılmasına katkıda bulunuyoruz.
Ekonomik Faaliyetlerin Güçlendirilmesi: Tarım, hayvancılık, gıda işleme ve kırsal turizm gibi alanlarda ekonomik faaliyetlerin güçlendirilmesine yönelik projelere destek sağlıyoruz.
Kapasite Artışı: Kırsal alanda faaliyet gösteren işletmelerin ve yatırımcıların üretim ve işleme kapasitelerinin artırılmasına yardımcı oluyoruz.

 


Kırsal Kalkınma Desteklerine Başvuru Süreci


KKYDP'ye başvurmak için, proje öneriniz, iş planınız ve finansman ihtiyaçlarınızı detaylandıran bir başvuru formu doldurmanız gerekmektedir. Projenizin kırsal kalkınmaya katkısını ve sürdürülebilirlik prensiplerine uygunluğunu belgelemeniz önemlidir. Başvurunuz, programın kriterlerine ve hedeflerine uygunluk açısından değerlendirilecektir.

 

Kırsal Kalkınma Desteklerinde Neden Kredi Talebi.com?


Uzman Danışmanlık: Kırsal kalkınma ve finansman konusunda uzman ekibimiz, projenizin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için sizlere rehberlik eder.
Kişiye Özel Çözüm Sunumu: Projelerinizin özgün ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş finansman ve hibe çözümleri tasarlıyoruz.
Hızlı ve Kolay Başvuru Süreci: Projelerinizi hızla hayata geçirmenize olanak tanıyan etkili ve kolay bir başvuru süreci sunuyoruz.
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile kırsal alanlardaki ekonomik faaliyetlerinizi güçlendirin, sürdürülebilir bir kalkınma yolunda ilerleyin. Kredi Talebi.com, kırsal kalkınma projelerinizin başarısı için finansal destek ve uzman rehberlik sunar. Hemen başvurun, kırsalda sürdürülebilir büyümenin kapılarını aralayın.

 

 

TKDK - IPARD Nedir? IPARD Hizmet ve Danışmanlığı


IPARD Programının Tanımı ve Amacı
Avrupa Birliği, Ortak Tarım Politikası ve Kırsal Kalkınma çerçevesinde, tarımsal sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek ve işletmelerin AB standartlarına ulaşmasını sağlamak amacıyla IPARD programını hayata geçirmiştir. Türkiye'de bu program, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığı ile uygulanmakta, seçilen projelere %50 ile %65 arasında hibe desteği sağlanmaktadır. Ayrıca, projelerin finansmanı kısmen veya tamamen banka kredisi ile de sağlanabilmektedir.

 

IPARD'ın Açılımı ve Hedefleri


IPARD, Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelerin kırsal kalkınma politikalarını desteklemek amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı'nın (IPA) bir bileşenidir. 2014-2024 dönemini kapsayan çok yıllı "Kırsal Kalkınma Programı" ile AB standartlarına uyum, tarım sektörünün modernizasyonu, gıda güvenliği ve çevre standartlarının yükseltilmesi hedeflenmektedir.

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Programının Kapsamı ve Desteklediği Tedbirler


IPARD programı, tarımsal işletmelerin yeniden yapılandırılması, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, üretici gruplarının desteklenmesi ve kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi gibi çeşitli tedbirleri kapsamaktadır. Bu tedbirler aracılığıyla, süt ve et üreten işletmeler, süt ve et ürünlerinin işlenmesi, yerel ürünlerin ve kırsal turizmin geliştirilmesi gibi alanlarda destek sağlanır.

 

Kırsal Kalkınma Desteklerine Kimler Başvurabilir?


IPARD programından yararlanmak isteyen kişi ve işletmeler, belirli şartları taşımalıdır. Bu şartlar arasında, Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olmak, vergi ve sosyal güvenlik borçlarının olmaması, belirlenen yaş aralığında olmak ve ilgili mesleki yeterliliklere sahip olmak yer almaktadır. Ayrıca, başvuru sahiplerinin bir iş planı sunmaları ve yatırımlarının AB standartlarına uygun olması gerekmektedir.

 

IPARD Desteklerinin Önemi


IPARD destekleri, tarım ve hayvancılık sektörlerinde sürdürülebilir kalkınmayı sağlama, kırsal alanlardaki yaşam kalitesini artırma ve bölgesel farklılıkları azaltma amacı taşımaktadır. Bu destekler, kırsal alanlarda ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine ve yeni istihdam olanaklarının yaratılmasına katkı sağlar.

 

Ipard, TKDK Kredileri için Çalışma Modelimiz Nasıl?

  1. Şirketiniz ile Şirketimiz arasında, projenizin finansmanı için finansal danışmanlık hizmetlerimizi kapsayan bir sözleşme imzalanır.

  2. Yatırımınızın detayları incelenerek, beklenen getiriler ve kredi geri ödeme kapasitenizi ortaya koyan detaylı bir "proje finansmanı raporu" hazırlanır.

  3. Projeleriniz için potansiyel finansman kaynaklarına yönelik, irtibatta olduğumuz Türk ve uluslararası yatırım bankalarına yönelik kısa tanıtım dokümanları, yani "teaser"lar gönderilir.

  4. Piyasada mevcut olan vade ve faiz oranları derlenir ve size uygun bulduğumuz finansal kuruluşlar ile birebir görüşmelere geçilir.

  5. İlgilenen finansal kuruluşlarla niyet mektubu düzenlenmesi ve bu aşamada detaylı bir değerlendirme süreci başlatılması sağlanır.

  6. Tüm aşamalar tamamlandıktan sonra, anlaşma neticesinde projeniz için gerekli kredi sağlanarak finansman süreci tamamlanır.

 

IPARD Danışmanlığı ile KT Danışmanlık Grubu'nun Rolü


KT Danışmanlık Grubu, IPARD desteklerine başvuru ve proje hazırlama süreçlerinde sizlere rehberlik ederek, tecrübesi ve uzmanlığı ile destek olmaktadır. Proje destekleme, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri ile başvurunuzun doğru ve eksiksiz şekilde tamamlanmasına yardımcı oluyoruz.

IPARD programı, kırsal kalkınma ve tarımsal gelişim için büyük fırsatlar sunmaktadır. Bu fırsatlardan yararlanmak ve projelerinizi başarıyla hayata geçirmek için KT Danışmanlık Grubu'nun uzman desteğinden faydalanabilirsiniz.

 

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın